Analizy chemiczne

 Laboratorium CHEMSPOT działające w ramach grupy SCINORD stworzyło szeroką ofertę badawczą oraz usługową z zakresu analiz jakościowych i ilościowych próbek z obszaru chemii, biologii, czy farmacji. Oferta naszego laboratorium skierowana jest do firm sektora przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, biochemicznego, a także spożywczego w kraju i poza granicą.

Zespół naukowców pracujących w dziale badawczo - rozwojowym oraz wykwalifikowana kadra operatorów posiada udokumentowaną wiedzę pozwalającą wykonywać najbardziej wymagające zlecenia z zakresu tworzenia metod analitycznych, walidacji, implementacji oraz optymalizacji warunków oznaczania substancji chemicznych.

Dzięki platformie CHEMSPOT.eu oferujemy łatwy dostęp do usług o charakterze komercyjnym oraz naukowo-badawczym, umożliwiając Państwu składanie zleceń wykonania pomiarów oraz śledzenia postępu prac analitycznych online korzystając z dedykowanego panelu użytkownika.

Zapewniamy Państwu realizacje pomiarów analitycznych z wykorzystaniem najnowszej aparatury, podlegającej rutynowym kwalifikacjom. Naszym atutem jest transparentność procedur analitycznych oraz możliwość bliskiej współpracy w zakresie przygotowania próbek, procedowania analiz oraz kształtu opracowywanych raportów końcowych.

 Laboratorium CHEMSPOT oferuje badania analityczne w zakresie badań ilościowych oraz jakościowych składu chemicznego próbek ciekłych oraz stałych m.in.:

  • Identyfikacja struktury substancji organicznej – Analiza HPLC-MS
  • Analiza ilościowa składu substancji w próbach – Analiza HPLC / HPLC-MS
  • Analiza ilościowa pozostałości rozpuszczalników – Analiza GC-MS
  • Badania ilościowe oraz jakościowe – profilowanie zanieczyszczań w próbkach – HPLC-MS
  • Kwalifikacja dostawców substancji czynnych (API) – Pomiary LC / HPLC / HPLC-MS
  • Dokładny pomiar masy substancji organicznych zawartych w próbkach – Pomiary MS
  • Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych.
  • Rozdział oraz identyfikacja składników mieszanin organicznych – Analizy PLC / HPLC-MS

Zamów analizę online