Analizy GC-MS

  Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompletnych analiz chemicznych z wykorzystaniem technik instrumentalnych chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem mas GC-MS (ang. Gas Chromatography – Mass Spectrometry).

Stosując metody pomiarowe GC-MS, mamy możliwość przeprowadzić analizy pomiarów ilościowych oraz składu jakościowego lotnych mieszanin związków organicznych oraz cieczy organicznych.

  Specjalizujemy się w oznaczaniu szerokiej gamy węglowodorów oraz ich pochodnych, np.:

  • Alkohole, aldehydy, fenole, estry, ketony, kwasy karboksylowe, aminy, iminy, amidy etc.
  • Węglowodory aromatyczne oraz alifatyczne;
  • Pochodne węglowodorów zawierające atomy z grupy fluorowców, związki halogenopochodne;
  • Wielopieścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (ang. polycyclic aromatic hydrocarbons PAH, polynuclear aromatics PNAs, polycyclic organic matter POM);
  • Pestycydy i ich pochodne.

W tym m.in:

  • Oznaczenie pozostałości rozpuszczalników w próbkach stałych;
  • Oznaczenie składu procentowego rozpuszczalników w próbkach ciekłych;
  • Analiza ilościowa oraz jakościowa pestycydów w próbkach spożywczych;

   W trzech prostych krokach zleć wykonanie Analizy GC-MS:

1. Wypełnij formularz z opisem planowanych analiz a następnie złóż zlecenie w naszym portalu.

2. Przygotujemy dla Ciebie harmonogram prac analitycznych oraz atrakcyjną wycenę.

3. Po uzgodnieniu zakresu prac wyniki analiz w postaci raportu z pomiarów znajdziesz w swoim panelu użytkownika w formie dokumentu PDF.

Przejdź i złóż zamówienie