Peptydy

   Pracownia chemii peptydów działająca w ramach laboratorium CHEMSPOT oferuje projektowanie oraz syntezę nowych związków peptydowych oraz peptydomimetyków.

Nasze laboratorium wykonuje syntezę peptydów krótko oraz długołańcuchowych zarówno o budowie cyklicznej, jak i liniowej, zawierających w swej strukturze do osiemdziesięciu reszt aminokwasowych. Dostarczymy produkty peptydowe w dowolnej formie strukturalnej: wolnej (zawierające niezabezpieczone grupy aminokwasowe), jak również zabezpieczonej (zawierające odpowiednio zmodyfikowane chemicznie grupy funkcyjne). N-terminalne końce mogą być zabezpieczone grupami t-Boc (tert-butylokarboksykarbonowa) lub Fmoc (9-fluorenylometoksykarbonylowa), natomiast C-funkcjonalne końce struktur peptydowych grupami: Bn (benzylowa) lub t-Bu (tert-butylowal).

Dodatkowo, podejmiemy się syntezy peptydomimetyków, związków peptydowych zawierających dodatkowe modyfikacje chemiczne w swej strukturze łańcuchowej.

   Skala syntezy:

Otrzymamy dla Państwa dowolne związki peptydowe o charakterze wzorców analitycznych w skali od mg do kilkudziesięciu gramów.

  Techniki syntezy:

W celu zapewnienia szybkiej dostawy zamówionych związków oraz wysokiej powtarzalności przygotowanych protokołów syntetycznych wykorzystujemy sprzężone techniki laboratoryjne:

  • Kontrolowaną termicznie syntezę peptydów prowadzoną w reaktorach mikrofalowych;
  • Syntezę organiczną prowadzoną w roztworze (ang. Liquid Phase Peptide Synthesis, LPPS);
  • Syntezę organiczną prowadzoną na żywicowej fazie stałej (ang. Solid Phase Peptide Synthesis, SPPS);
  • Zautomatyzowaną syntezę sekwencji peptydowych z wykorzystaniem syntezatora peptydowego (ang. Microwave Peptide Synthesizer, MPS).

  Certyfikat czystości:

Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych produktów. Każdy dostarczony przez nas związek peptydowy jest kompleksowo analizowany pod kątem jakości, a wyniki badań prezentowane są w formie Certyfikatu czystości. W celu potwierdzenia struktury oraz czystości produkowanych substancji peptydowych wykorzystujemy technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas (ang. Ultra-High Performance Liquid Chromatography – mass spectrometry, UHPLC-MS).

  Dodatkowo, w ramach świadczonych usług doradczych oferujemy:

  • Opracowanie pełnego protokołu syntezy nowego związku peptydowego
  • Inżynierię odwrotną – opracowanie alternatywnych ścieżek syntezy
  • Opracowanie oraz walidację kompletnej metody oczyszczania oraz identyfikacji związków peptydowych

  W trzech prostych krokach zleć syntezę nowego związku peptydowego:

      1. Wypełnij formularz z opisem struktury peptydu a następnie złóż zapytanie w naszym portalu.

      2. Przygotujemy dla Ciebie pełny harmonogram prac oraz atrakcyjną wycenę.

      3. Gotowy związek peptydowy dostarczymy o czasie wraz z certyfikatem czystości.

Przejdź i złóż zamówienie