Usługi doradcze

 Pracownicy laboratorium CHEMSPOT oferują kompleksowe usługi doradcze w zakresie szeroko pojętej technologii chemicznej, inżynierii laboratoryjnej oraz analiz fizykochemicznych substancji organicznych oraz ich mieszanin.

 Opracujemy dla Państwa pełne strategie badawcze w tym:

 • Stworzenie oryginalnych metod analitycznych w zakresie składu oraz struktury produktów chemicznych;
 • Wdrążenie istniejących metod i technik pomiarowych w nowopowstałych laboratoriach chemicznych;
 • Dostosowanie istniejących technik analitycznych do standardów Framakopealnych;
 • Transfer metod analitycznych ze skali laboratoryjnej do produkcyjnej;
 • Określenie zakresu stosowalności metod analitycznych – walidacja metod;
 • Analizę błędów pomiarowych;
 • Opracowanie ścieżek syntezy organicznych z zastosowaniem technik Inżynierii Odwrotnej RE (ang. Reverse Engineering);

Opisz nam swoje potrzeby korzystając z funkcjonalnego formularza.

Wyślij zapytanie z opisem problemu

Oferujemy również:

 • Opracowanie pełnych procedur pomiarowych i ścieżek badawczych zgodnych z certyfikatami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej GLP (ang. Good Laboratory Practice), w tym procedury:
  • Przyjęcia i przechowywania próbek;
  • Przebiegu analiz;
  • Raportowania wyników analiz;
  • Sytuacji awaryjnych zgodnych z wymogami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy BHP oraz Przecie Pożarowymi PPOŻ;
 • Stworzenie projektu laboratoriów pod kątem optymalnej ergonomii przestrzeni pomiarowej;
 • Stworzenie systemu zarządzania laboratoriów chemicznych oraz projektów badawczych poprzez przygotowanie oraz praktyczne wdrążenie procedur i metod zarzadzania projektami PM (ang. Project Menagment);

 Zachęcamy również do skorzystania z naszego doświadczenia w zakresie obsługi, standaryzacji oraz optymalizacji aparatury badawczej z obszaru analiz składu mieszanin organicznych (MS, HPLC-MS, GC-MS). Świadczymy usługi doradcze, które pomogą Państwu wykorzystać istniejącą infrastrukturę do nowych celów i potrzeb badawczych. Doradzimy jak optymalnie wykorzystać Państwa zasoby aparaturowe, podnieść ich wydajność oraz zastosować w nowych obszarach badań i analiz.