Rozdział mieszanin w skali preparatywnej i półpreparatywnej

   Oferujemy Państwu możliwość wykonania rozdziału mieszanin substancji organicznych w skali preparatywnej oraz półpreparatywnej z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury typu wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (ang. High-Performance Liquid Chromatography).

Wykorzystując nowoczesne zaplecze instrumentalne: Preparatywne Wysokosprawne Chromatogramy Cieczowe HPLC firmy Shimadzu, mamy możliwość optymalizacji metod rozdziału mieszanin substancji organicznych poprzez kontrolę ciśnienia przepływu cieczy, temperatury oraz składu fazy ruchomej. Dodatkowo, zastosowanie wielokanałowego detektora fotodiodowego PDA (ang. Photodiode Array Detector) oraz wykorzystanie szerokiej gamy dostępnych faz stacjonarnych (kolumn chromatograficznych) pozwala nam dostosować warunki aparaturowe do najbardziej wymagających zleceń analitycznych i wyjątkowo złożonych mieszanin substancji organicznych.

   Wykonamy rozdział oraz identyfikacje substancji w mieszaninach pochodzenia :

  • naturalnego: tj. ekstrakty z roślin, próbki produktów spożywczych, próbki drewna, itp. ;
  • przemysłowego: tj. oleje, farby, smary, mieszaniny rozpuszczalników, itp.;
  • syntetycznego: tj. próbki polimerów, plastyfikatory, mieszaniny reakcyjne, itp.;
  • biologicznego: tj. próbki tkanek zwierzęcych, płyny ustrojowe, itp.;

Usługę kierujemy do firm oraz grup badawczych działających w obszarze chemii, technologii przemysłowych, sekcji rafineryjnych, produkcji kosmetyków oraz substancji czynnych o aktywnym działaniu agrochemicznym czy farmaceutycznym.

Preparatywna oraz półpreparatywna chromatografia cieczowa pozwala na oczyszczenie oraz rozdział poprzez selektywne izolowanie składników mieszaniny. Wyizolowane, czyste substancje poddawane są procesowi liofilizacji oraz odparowaniu rozpuszczalnika organicznego, w konsekwencji czego otrzymane suche składniki mieszaniny dostarczane są do Państwa wraz z wynikami analiz oraz certyfikatem czystości w formie raportu.

   Oferujemy wykonanie kompleksowych usług rozdziału mieszaniny składającej się z kilku kluczowych etapów procesu analitycznego:

  • Dobór warunków oraz opracowanie metody rozdziału w skali analitycznej;
  • Optymalizacja oraz skalowanie metody rozdziału z skali analitycznej do preparatywnej;
  • Rozdział dużych ilości mieszanin organicznych (od mg do pół kilograma);
  • Wyizolowanie składników mieszaniny z dużą wydajnością;

Ponadto, proponujemy przeprowadzenie dodatkowych analiz czystych składników wydzielonych z mieszaniny:

  • Określenie składu ilościowego badanej mieszaniny (udział procentowy składników w mieszaninie);
  • Identyfikację struktur elementów mieszaniny z wykorzystaniem technik sprzężonych HPLC-MS / UHPLC-MS-MS metodami ze wzorcem wewnętrznym lub zewnętrznym.

   W trzech prostych krokach złóż zlecenie wykonanie rozdziału mieszaniny:

1. Wypełnij formularz z opisem mieszaniny oraz zakresu prac analitycznych a następnie złóż zapytanie w naszym portalu.

2. Przygotujemy dla Ciebie harmonogram prac analitycznych oraz atrakcyjną wycenę.

3. Po uzgodnieniu zakresu prac wyniki analiz w postaci raportu znajdziesz w swoim panelu użytkownika w formie dokumentu PDF a wyizolowane substancje dostarczymy do Państwa siedziby.

Przejdź i złóż zamówienie