Analizy UHPLC

   Dział chemii analitycznej laboratorium CHEMSPOT oferuje usługi pomiarowe w pełnym zakresie analiz prowadzonych z wykorzystaniem ultra-wysokosprawnej lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC / HPLC (ang. Ultra and High-performance liquid chromatography).

Wykonamy dla Państwa analizy substancji gotowych, jak i mieszanin związków organicznych w postaci ciekłej lub stałej.

   Przeprowadzimy pełne badania próbek pochodzenia:

  • naturalnego: tj. ekstrakty z roślin, próbki produktów spożywczych, próbki drewna, itp. ;
  • przemysłowego: tj. oleje, farby, smary, mieszaniny rozpuszczalników, itp.;
  • syntetycznego: tj. próbki polimerów, plastyfikatory, mieszaniny reakcyjne, itp.;
  • biologicznego: tj. próbki tkanek zwierzęcych, płyny ustrojowe, itp.;

   Oferujemy wykonanie badań analitycznych w pełnym zakresie m.in.:

  • Pomiary ilościowe z zastosowaniem wzorca wewnętrznego oraz zewnętrznego.
  • Pomiary jakościowe z zastosowaniem wzorca wewnętrznego oraz zewnętrznego w oparciu o widma absorbcji z wykorzystaniem wielokanałowego detektora UV-VIS lub detektora spektrofluorometrycznego.
  • Analizy porównawcze składu mieszanin związków organicznych.
  • Kwalifikacje dostawców substancji chemicznej pod kontem jakości produktów chemicznych.
  • Oznaczenie zawartości wagowych śladowych ilości zanieczyszczeń organicznych w próbkach.

Wykonamy oznaczenia oraz pomiary niestandardowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, w celu poznania naszych możliwości wypełnij formularz z opisem analiz.

   W trzech prostych krokach zleć wykonanie Analizy HPLC / UHPLC:

1. Wypełnij formularz z opisem planowanych analiz a następnie złóż zlecenie w naszym portalu.

2. Przygotujemy dla Ciebie harmonogram prac analitycznych oraz atrakcyjną wycenę.

3. Po uzgodnieniu zakresu prac wyniki analiz w postaci raportu z pomiarów znajdziesz w swoim panelu użytkownika w formie dokumentu PDF.

Przejdź i złóż zamówienie