Pomiary MS

 Laboratorium CHEMSPOT oferuje wykonanie pomiarów masy cząsteczkowej związków organicznych technikami spektrometrii mas.

Dzięki posiadanej aparaturze oferujemy wykonanie pomiarów widm masowych próbek z wykorzystaniem technik jonizacji: ESI (ang. Electrospray ionization), APCI (ang. Atmospheric Pressure chemical ionization) oraz MALDI (ang. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization).

Oferujemy wykonanie pomiarów widm masowych w dwóch trybach rozdzielczości. Pomiary niskiej rozdzielczość (ang. Low Resolution, LR) umożliwiają detekcję sygnałów masowych w zakresie masy od 50 do 2000 Da, wykorzystując analizator mas typu potrójny kwadrupol. Pomiary wysokiej rozdzielczości (ang. High Resolution, HR) pozwalaj na pomiar w zakresie od 50 do 4000 Da, wykorzystując instrument z analizatorem masy typu czasu przelotu (ang. Time of Flight). Pomiary wysokiej rozdzielczości umożliwiają określenie dokładnego składu atomowego w oparciu o analizę profilu izotopowego badanych sygnałów masowych. Wykorzystanie techniki jonizacji MALDI umożliwia pomiary w niskiej rozdzielczości w zakresie 100 - 20000 Da.

Wszystkie typy oferowanych pomiarów prowadzone są alternatywnie w dwóch trybach: jonów dodatnio naładowanych (kationów) oraz ujemnie naładowanych (anionów).

Dodatkowo, oferujemy wykonanie widm fragmentacyjnych wybranych sygnałów masowych techniką CID (ang. Collision-induced dissociation) przy określonych parametrach energii kolizji jonów oraz ciśnienia obojętnego gazu kolizyjnego.

Nasz dział badań naukowych oferuje współpracę w zakresie interpretacji zarejestrowanych widm podstawowych oraz fragmentacyjnych, doboru optymalnych warunków pomiaru czy zbudowania pełnej strategii pomiarowej dla określonego typu próbek oraz związków chemicznych.

Rodzaj pomiaru: Typ jonizacji: Cena netto PLN:
Widmo masowe ESI (LR) 90*
Widmo masowe + określenie składu atomowego 1 sygnału ESI (HR) 130*
Widmo masowe APCI (LR) 100*
Widmo masowe + określenie składu atomowego 1 sygnału APCI (HR) 130*
Widmo masowe MALDI (LR) 140*
Widmo fragmentacyjne dla wybranego sygnału ESI/APCI/MALDI 90*
Pomiary niestandardowe ESI/APCI/MALDI **

*cena zależna od ilości próbek;
** cena do uzgodnienia drogą wyceny online po zalogowaniu. | Przedstawione ceny dotyczą 1 próbki/ 1 pomiaru / 1 trybu jonizacji/ fragmentacji 1 sygnału masowego.

Czas realizacji zależy od złożoności zadania pomiarowego. Dla pojedynczych próbek czas wykonania analizy wynosi do 48h od momentu otrzymania próbki.

Wyniki pomiarów przygotowywane są w formie raportów w formacie PDF, dostępnych w panelu użytkownika po wykonaniu analiz. Dodatkowo, możliwa jest pełna archiwizacja oraz przygotowanie zmierzonych widm w formie plików źródłowych lub kodu ACSII na wybranym typie nośnika (CD/DVD/USB Drive) w cenie 50 PLN netto.

  W trzech prostych krokach zleć wykonanie pomiaru MS:

1. Wypełnij formularz z opisem substancji a następnie złóż zlecenie w naszym portalu.

2. Przygotujemy dla Ciebie harmonogram prac oraz atrakcyjną wycenę.

3. Wyniki analiz w postaci raportu z pomiarów znajdziesz w swoim panelu użytkownika w formie dokumentu PDF.

Przejdź i złóż zamówienie