Aldehyd limononowy

Aldehyd limononowy
Numer katalogowy: SCI-006-AL
Wzór sumaryczny:

C10H16O2

Numer CAS: 7086-79-5
Masa molowa: 168.235 g/mol
Synonimy: (3R*)-6-oxo-3-(prop-1-en-2-yl)heptanal, 6-oxo-3-(prop-1-en-2-yl)heptanal, 3-isopropenyl-6-oxo-heptanal, 3-isopropenyl-6-oxoheptanal, limononaldehyde, 4-methyl-3-(3-oxo-butyl)-pent-4-enal
Warianty produktu
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-006-AL-1MG
1MG
SCI-006-AL-5MG
5M
Karta produktu

Informace ogólne:

Czystość [%] (1H NMR): 97%
Numer CAS: 7086-79-5
Masa molowa: 168.235
Synonimy: (3R*)-6-oxo-3-(prop-1-en-2-yl)heptanal, 6-oxo-3-(prop-1-en-2-yl)heptanal, 3-isopropenyl-6-oxo-heptanal, 3-isopropenyl-6-oxoheptanal, limononaldehyde, 4-methyl-3-(3-oxo-butyl)-pent-4-enal
Typ produktu: Wzorzec analityczny
Zastosowanie: Jakościowe oraz ilościowe analizy HPLC-MS
Gęstość [g/cm3]: 1.0067
Temperatura topnienia [°C]: -
Temperatura wrzenia [°C]: 82-84
Forma: Bezbarwny olej
Kraj pochodzenia: Polska
Pochodzenia: Synteza organiczna
Analizy potwierdzające czystość: 1H NMR, 13C NMR
Zalecany okres ponownego sprawdzenia czystości: 1 rok
Producent: ChemSpot | SCINORD sp. z.o.o
Warunki przechowywania: Temp. <0°C., zacienione i suche miejsce
Warunki dostawy: Temperatura pokojowa
Uwagi: WARNING: THIS PRODUCT IS NOT FOR HUMAN USE AND IT IS INTENDED TO BE USED STRICTLY FOR LABORATORY PURPOSES ONLY. This synthetic product is not medicinal product and it can be harmful if ingested. Bodily introduction of any kind into humans or animals
  1. Glasius, M., et al., Carboxylic Acids in Secondary Aerosols from Oxidation of Cyclic Monoterpenes by Ozone. Environmental Science & Technology 2000, 34 (6), 1001-1010.

  2. Ham, J. E., et al., Limonene ozonolysis in the presence of nitric oxide: Gas-phase reaction products and yields. Atmospheric environment (Oxford, England : 1994) 2016, 132, 300-308

  3. Larsen, B. R., et al., Gas-Phase OH Oxidation of Monoterpenes: Gaseous and Particulate Products. Journal of Atmospheric Chemistry 2001, 38 (3), 231-276

  4. Wells, J. R.; Ham, J. E., A new agent for derivatizing carbonyl species used to investigate limonene ozonolysis. Atmospheric environment (Oxford, England : 1994) 2014, 99, 519-526.