Wzorce analityczne

Numer katalogowy: SCI-001-AC
Wzór sumaryczny:

C9H14O4

Numer CAS: 28664-02-0
Masa molowa: 186.206 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-001-AC-10MG
10MG
SCI-001-AC-50MG
50MG
Numer katalogowy: SCI-001-AL
Wzór sumaryczny:

C10H16O2

Numer CAS: 2704-78-1
Masa molowa: 168.235 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-001-AL-10MG
10MG
SCI-001-AL-50MG
50MG
Numer katalogowy: SCI-002-AC
Wzór sumaryczny:

C9H14O3

Numer CAS: 22571-78-4
Masa molowa: 170.208 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-002-AC-10MG
10MG
Numer katalogowy: SCI-003-AC
Wzór sumaryczny:

C9H14O3

Numer CAS: 3211-48-1
Masa molowa: 172.181 g/mol g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-003-AC-10MG
10MG
Numer katalogowy: SCI-002-AL
Wzór sumaryczny:

C9H14O2

Numer CAS: 132478-08-1
Masa molowa: 154.208 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-002-AL-10MG
10MG
Numer katalogowy: SCI-004-AC
Wzór sumaryczny:

C10H16O6

Numer CAS: 1092726-15-2
Masa molowa: 232.233 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-004-AC-1G
1G
SCI-004-AC-5MG
5MG
Numer katalogowy: SCI-007-AC
Wzór sumaryczny:

C9H14O6

Numer CAS: 77370-41-3
Masa molowa: 218.204 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-007-AC-1MG
1MG
SCI-007-AC-5MG
5M
Numer katalogowy: SCI-005-AC
Wzór sumaryczny:

C8H12O4

Numer CAS: 26754-48-3
Masa molowa: 172.179 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-005-AC-1MG
1MG
SCI-005-AC-5MG
5M
Numer katalogowy: SCI-004-AL
Wzór sumaryczny:

C8H12O6

Numer CAS: 77370-41-3
Masa molowa: 204.177 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-003-DAC-100MG
100MG
Numer katalogowy: SCI-008-AC
Wzór sumaryczny:

C10H16O3

Numer CAS: 99265-61-9
Masa molowa: 184.234 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-008-AC-10MG
10MG
SCI-008-AC-50MG
50M
Numer katalogowy: SCI-009-AC
Wzór sumaryczny:

C9H14O4

Numer CAS: 32543-59-2
Masa molowa: 186.208 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-009-AC-2MG
2MG
Numer katalogowy: SCI-003-AL
Wzór sumaryczny:

C10H16O2

Numer CAS: 32543-59-2
Masa molowa: 168.235 g/mol
Numer produktu
Czystość
Opakowanie
SCI-003-AL-10MG
10MG
SCI-003-AL-50MG
50M